Omsorgsbolig

Sokndal kommune har 35 omsorgsboliger i nærheten av Solbø sjukeheim. I tillegg har vi 5 boliger, inkludert fellesbolig/vaktbolig i samme området for personer med psykisk funksjonshemming.

Boligene er godt tilrettelagte med livsløpsstandard. Leilighetene har stue, kjøkken, soverom, entré og bad. I tillegg har noen leiligheter en bod.

Målgruppen er:
Omsorgsboligene er tilrettelagt for eldre mennesker med funksjonssvikt, som gjør det vanskelig å mestre hverdagen i vanlig bolig. Omsorgsboligene er tilrettelagt for bevegelseshemmede personer.

En omsorgsbolig er å betrakte som beboers hjem, og om en trenger hjelp fra omsorgstjenesten, må dette søkes om på lik linje med hjemmeboende ellers i kommunen. Det vil da bli foretatt vurderingsbesøk og hjelpen vil bli gitt ut fra individuell vurdering. I omsorgsboligen har en mulighet til å bo livet ut, i et fellesskap med nærhet til dagsenter og felles arealer.