Søknad, rettigheter og klagemuligheter

Som bruker av helse- og omsorgstjenester har du visse rettigheter.

 

 

 

Under kan du se nærmere hva dette innebærer.