Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Informasjon fra Sokndal kommune - les her

Neste drop-in vaksinering er Onsdag 9. februar kl. 15.00 – 17.00 i kinosalen

Søknadsskjema, Rettigheter og klagemuligheter

Søknad, rettigheter og klagemuligheter

Som bruker av helse- og omsorgstjenester har du visse rettigheter.

 

Under kan du se nærmere hva dette innebærer.

Til toppen