Elektronisk dørlås (e-lås)

Elektronisk lås på døren (e-lås)


Sokndal kommune har tatt i bruk e-lås til mottakere av trygghetsalarm, eller andre brukere som mottar tjenester der det er nødvendig at hjemmetjenesten har tilgang til ditt hjem for kunne yte nødvendig hjelp raskest mulig. Formålet med e-lås er å redusere tiden de ansatte bruker på nøkkelhåndtering, og redusere risikoen for nøkler på avveie. Dørlåsen fungerer slik at ansatte i hjemmetjenesten, som har oppdrag hos brukeren, kan aktivere låsen gjennom bruk av en digital nøkkel.

Bruker selv, og pårørende, kan bruke nøkkel som før. Selve låse-enheten monteres på innsiden av inngangsdøren, og er ikke synlig fra utsiden.