Elektronisk medisinstøtte

Elektronisk medisin-dispenser er en moderne versjon av dosetten, som i tillegg kan gi brukeren påminnelser via lyd, og for enkelte typer med stemme og skjerm. 

Medisin-dispenseren plasseres hjemme hos bruker og etterfylles hver eller annenhver uke med foreskrevne.

En viktig egenskap med dispenseren er muligheten for å sende varsel til hjemmetjenesten (eller pårørende), dersom medisin blir glemt eller ved strømbrudd.

På den måten kan bruker oppleve bedre mestring og kontroll over eget liv ved å administrere egne medisiner, samtidig som risiko for å glemme medisinene sikres ved varsel til et støtte-apparat som trer inn ved behov.