Hverdagsrehabilitering

Aktiv i egen hverdag  

Hva er Hverdagsrehabilitering?

Hverdagsrehabilitering er en tidsbegrenset tjeneste der opptrening i daglige gjøremål skjer i ditt hjem.

Sammen med deg setter vi opp mål for hva du syntes er viktig å mestre i din hverdag.

 

Treningsinnsatsen vil være intensiv i begynnelsen, og avtar i takt med at du forbedrer din funksjon

Hverdagsrehabiliteringsteamet består av ergoterapeut, fysioterapeut, helsefagarbeider og sykepleier.

Hverdagsrehabilitering er et gratis tilbud 

Hverdagsrehabilitering er et tilbud til deg

 • som bor i eget hjem, og ikke lenger greier å gjøre det du tidligere har fått til
 • som ønsker å gjøre en innsats for å øke din funksjon og mestringsevne slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv.
 • har behov for opptrening etter et sykehusopphold eller et korttidsopphold på sykehjemmet.
 • det kan være flere ulike typer trening 
  • å komme inn og ut av sengen
  • å dusje selv
  • å kle av / på deg
  • å lage mat
  • å gå utendørs
  • å handle varer
  • å delta i sosiale aktiviteter/hobbyer som er viktige for deg
  • ta i bruk aktuell teknologi/hjelpemidler

Hvordan få hverdagsrehabilitering?

Ta gjerne kontakt selv, eller be hjemmesykepleien om å opprette kontakt med oss.

Du kan bli henvist av fastlegen, sykehus eller korttidsavdelingen på Solbø.

 

 

 

 

   

Kontakt oss

Lena Terese Stene
Ergoterapeut
E-post
Telefon 40 02 09 94