Psykososialt team (Kriseteamet)

Oppgaven til psykososialt kriseteam  er å ivareta dem som rammes av en akutt krise, samordne den psykososiale innsatsen som trengs i en krisesituasjon, og i tillegg sikre nødvendig oppfølging av de rammede. 

Aktivering av psykososialt kriseteam går gjennom legevakt, politi, kommunens kriseledelse eller kommunalsjefer. Leder av teamet har koordinerende ansvar og vurderer behov for aktivering av hele, eller deler av teamet. Både kommune, politi, ambulanse og legevakt har liste over medlemmer i teamet med prioritert oppkallings-liste og telefonnummer.

Kriseteamet er et tverrfaglig og tverretatlig team som:

  • ivaretar fagkunnskap om krisehåndtering
  • utveksler praktiske erfaringer
  • evaluerer arbeidet i teamet.

 

Kommunalsjef for helse og omsorg peker ut medlemmene.  Pr. 1.12.22 er dette kriseteamet.

Kjersti Berge

Leder

Helsestasjonen

Ellen Birkeland

Medlem

Psykisk helsetjeneste

Geirulf Eriksen

Medlem

Omsorg

Janne Hiort Ørsland

Medlem

Omsorg

Sigmund Hadland Jr.

Medlem utvidet team

Helse og omsorg

Torbjørn Hestnes

Medlem utvidet team

Prest

Kontakt oss

Sigmund Hadland jr.
Kommunalsjef Helse og omsorg
E-post
Telefon 40 09 63 88