Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Psykososialt team (Kriseteamet)

Psykososialt team (Kriseteamet)

Oppgaven til psykososialt kriseteam  er å ivareta dem som rammes av en akutt krise, samordne den psykososiale innsatsen som trengs i en krisesituasjon, og i tillegg sikre nødvendig oppfølging av de rammede. 

Aktivering av psykososialt kriseteam går gjennom legevakt, politi, kommunens kriseledelse eller kommunalsjefer. Leder av teamet har koordinerende ansvar og vurderer behov for aktivering av hele, eller deler av teamet. Både kommune, politi, ambulanse og legevakt har liste over medlemmer i teamet med prioritert oppkallings-liste og telefonnummer.

Kriseteamet er et tverrfaglig og tverretatlig team som:

  • ivaretar fagkunnskap om krisehåndtering
  • utveksler praktiske erfaringer
  • evaluerer arbeidet i teamet.

 

Kommunalsjef for levekår peker ut medlemmene, som i dag består av sykepleier, helsesykepleier og psykiatrisk sykepleier.

Kontakt oss

Sigmund Hadland jr.
Helse og velferdsleder
E-post
Telefon 51 47 06 86
Til toppen