Koordinerende enhet

Koordinerende enhet har ansvar for alle pasient- og brukergrupper med behov for langvarige og koordinerte tjenester, og har oversikt over kommunens tilbud ved behov for habilitering og rehabilitering. 

 

 

 

 

Individuell Plan

Koordinerende enhet mottar meldinger om behov for individuell plan og koordinator fra helsepersonell, internt i kommunen og fra helseforetak. 

Som mottaker av helse- og omsorgstjenester kan du søke om å få utarbeidet en individuell plan. Den kommunale tjenesten som yter mest hjelp til brukeren følger vanligvis opp videre og oppnevner koordinator. Brukeren kan selv ønske hvor koordinator oppfølgingen skal være og det legges stor vekt på egne ønsker.

 

Barnekoordinator

Familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester, har rett til barnekoordinator etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 c

Barnekoordinatoren skal sørge for   

  • koordinering av det samlede tjenestetilbudet,   
  • å ha oversikt over og bidra aktivt til å ivareta kommunens ansvar for nødvendig oppfølging og tilrettelegging for familien og barnet i form av tilbud om eller ytelse av helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester,   
  • at familien og barnet får nødvendig informasjon og helhetlig veiledning om helse- og omsorgstjenestetilbudet,   
  • at familien og barnet får nødvendig informasjon og helhetlig veiledning om andre velferdstjenester og relevante pasient- og brukerorganisasjoner, at familien og barnet gis veiledning i deres kontakt med disse, og at det formidles kontakt eller henvisning videre til slike tjenester eller organisasjoner og   
  • fremdrift i arbeidet med individuell plan.   

 

Følgende har hovedansvar for ulike områder: 

Lena Stene: Voksne

Linda Øvestad Olsen: Barn

Kontakt oss

Linda Øvestad Olsen
Barnekoordinator
E-post
Telefon 99 62 27 68
Lene Dversnes
Barnekoordinator
E-post
Telefon 47 97 32 93
Lena Terese Stene
Ergoterapeut
E-post
Telefon 40 02 09 94

Åpningstider

Kl. 09.00 - 14.00