Koordinerende enhet

 Koordinerende enhet har ansvar for alle pasient- og brukergrupper med behov for langvarige og koordinerte tjenester, og har oversikt over kommunens tilbud ved behov for habilitering og rehabilitering. 

Koordinerende enhet mottar meldinger om behov for individuell plan og koordinator fra helsepersonell, internt i kommunen og fra helseforetak. 

Som mottaker av helse- og omsorgstjenester kan du søke om å få utarbeidet en individuell plan. Den kommunale tjenesten som yter mest hjelp til brukeren følger vanligvis opp videre og oppnevner koordinator. Brukeren kan selv ønske hvor koordinator oppfølgingen skal være og det legges stor vekt på egne ønsker.

Følgende har hovedansvar for ulike områder: 

Lena Stene: Voksne

Siw Tollefsen: Barn under skolealder

Linda Øvestad Olsen: Barn i skolealder

Kontakt oss

Lena Terese Stene
Ergoterapeut
E-post
Telefon 40 02 09 94

Åpningstider

Kl. 09.00 - 14.00