Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Du må ha både:  

 • Vesentlig nedsatt forflytningsevne,
 • Et særlig behov for parkeringslette, på en eller flere konkrete steder.

Parkeringstillatelse er ikke:

 • En økonomisk støtteordning
 • Et hjelpemiddel for deg som har problemer med å bære

Legeerklæringen skal inneholde:

 • Opplysninger om den medisinske situasjonen din (diagnose)
 • Hvor mange meter du kan gå med og uten hjelpemiddel
 • Opplysninger om og hvor ofte du bruker hjelpemidler som krykker, rullator eller rullestol

Søknaden din:

 • Her må du vise at du har et særlig behov for parkeringslette. Hvorfor kan du ikke bruke de ordinære parkeringsplassene?
 • Fyll nøye ut hvilke steder du opplever det vanskelig å bruke ordinære p-plasser, og hvor ofte du bruker de.
 • Skriv hvor mange meter du klarer å gå uten hjelpemidler
 • Legg ved passfoto av deg selv
 • Kopi av førerkort, hvis du søker som fører av bil (kopi av begge sider)

Søker du som passasjer? Vi kan gi parkeringstillatelse når passasjer ikke kan være alene mens bilfører flytter bilen. Forflytningshemmede som ikke kjører selv, skal som hovedregel kjøres til framkomstplass og følges inn.

 

Send søknad med vedlegg til:

Sokndal kommune
Gamleveien 20
4380 Hauge i Dalane

 

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede