Kommunal vigsel

Fra 1. januar 2018 overtok kommunene ansvaret for borgerlig vielse i Norge.

I Sokndal kommune vil vigsler utføres etter avtale i kommunens ordinære åpningstider i møterom på rådhuset eller i amfibygget på Sogndalstrand. På forespørsel, og så langt kapasitet og praktiske hensyn tillater det, kan vielsen foregå på andre steder og tidspunkt. 

For å avtale tid for vielse må dere ha fått prøvingsattest fra folkeregisteret. Tidspunkt kan ikke avtales mer enn 4 måneder i forveien, og senest 2 uker før ønsket dato. For å avtale tid, kontakt servicekontoret på mail: postmottak@sokndal.kommune.no, eller på tlf 51 47 06 00. For alle spørsmål om prøvingsattest må dere kontakte folkeregisteret ved det regionale skattekontoret, se mer informasjon her

Vielser foretas av ordfører eller varaordfører.

Om prøvingsattest:

Før vielsen, skal skatteetaten bekrefte at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Behandlingstiden er to-tre uker, så vær ute i god tid før bryllupet. Følgende skjema må fylles ut og sendes inn:

  • Egenerklæringer
  • Forlovererklæringer
  • Erklæring om skifte dersom du har vært gift tidligere 
  • Melding om endring av navn dersom du skal bytte navn

Alle disse skjema får du hos Skatteetaten.

Skatteetaten/folkeregisteret skriver ut en såkalt prøvingsattest, som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Denne er gyldig i 4 måneder. Etter at dere har mottatt prøvingsattesten, kan dere ta kontakt med kommunen for å avtale tidspunkt for vigsel. Attesten sendes til Sokndal kommune v/servicekontoret, eller leveres på Soknatun senest 2 uker før vielsen.


Om seremonien og pris:

Borgerlig vielse er gratis for personer bosatt i Sokndal kommune, innenfor kommunens ordinære åpningstid og nevnte lokaler. Dette gjelder også personer som ikke er bosatt i Norge. For vielser på andre tider og steder eller for personer bosatt i andre kommuner, vil det kreves et gebyr på kr 1000.

Vielsen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må brudeparet selv sørge for tolk.

Brudepar, forlovere og gjester må møte opp senest 15 minutter før avtalt tid. Dere må vente utenfor seremonirommet til dere blir vist inn. Brudepar og forlovere må vise gyldig legitimasjon før seremonien starter.

Seremonien varer i 10-15 minutter. Selve vigselen foregår ved at vigsleren leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. I slutten av seremonien undertegner dere, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen. Fotografering/filming kan skje under og etter seremonien etter avtale med vigsler.

Som en del av seremonien ønsker enkelte å inkludere musikk eller diktlesing. Om kunstneriske innslag ønskes, må dette gis beskjed om på forhånd.

Kommunen sender en vigselmelding til folkeregisteret innen tre dager etter vielsen. En kopi sendes til brudeparet. Denne fungerer som midlertidig vigselattest inntil dere får endelig vigselattest i posten fra folkeregisteret.

 


Mer informasjon:

Forskrift om kommunale vigsler 
Ekteskapsloven 
Registrering og melding av vigsel 

Kontakt oss

May Lene Vestbøstad
Politisk sekretær
E-post
Telefon 40 86 33 60