Spillemidler

Hvordan søke om spillemidler til idrettsanlegg?

Hvert år gjennomføres en tildeling av Norsk Tippings overskudd (spillemidler) til idrettsanlegg. Normalt åpnes det for innsending av søknader den 15. juni hvert år. 

Fristen for å søke spillemidler er 1. november. 

Idrettsanlegg - ordinære anlegg

Spillemidler til idrettsanlegg har tradisjonelt sett blitt tildelt kommuner og idrettslag som er organisert i Norges Idrettsforbund, men det er også andre organisasjoner som kan søke om midler. Den til enhver tid gjeldende liste over hvem som kan søke finnes i bestemmelsene for tilskuddsordningen. Bestemmelsene finnes på www.anleggsregisteret.no

Nærmiljøanlegg

Alle som kvalifiserer for tilskudd til en eller flere anleggstyper under ordinære anlegg, kan søke tilskudd til nærmiljøanlegg. I tillegg kan borettslag og velforeninger (med unntak av hyttevelforeninger) søke tilskudd til nærmiljøanlegg. 

Hva må jeg gjøre som søker?

Bestemmelsene for tilskudd stiller mange krav til søker, både vilkår som må følges for at søknaden og anlegget skal kunne bli godkjent, og krav til hvordan anlegget skal brukes og drives i fremtiden. Bestemmelsene finnes på www.anleggsregisteret.no. Disse revideres hvert år, slik at en må oppdatere seg på punkter som er relevante for sin søknad. 

Hovedformålet med bestemmelsene er å sikre at tilskuddet, og idretts- og nærmiljøanleggene, kommer allmenn idrettsaktivitet til gode.

Kontakt kommunen

Det er helt nødvendig at det opprettes kontakt med den avdelingen i kommunen som behandler saker om idrettsanlegg, for å gjennomføre en god søknadsprosess. Kommunen vil kunne veilede i søknadsprosessen og opplyse om frister for kommunale behandlinger. Det er også flere deler av søknaden som er avhengige av forskjellige kommunale vedtak.

For at søknaden skal kunne godkjennes, må kommunen blant annet:

  • registrere anleggsprosjektet i Anleggsregisteret, før det kan sendes inn søknad 
  • innarbeide anlegget i en kommunal plan

 

Les mer om lover, forskrifter, idrettslige krav og behov som er vesentlig for idrettsanlegg her. 

Kontakt oss

Gro Eia Østby
Kulturkoordinator
E-post
Telefon 92 68 32 82