Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Spillemidler

Spillemidler

Hvordan søke om spillemidler til idrettsanlegg?

Hvert år gjennomføres en tildeling av Norsk Tippings overskudd (spillemidler) til idrettsanlegg. Normalt åpnes det for innsending av søknader den 15. juni hvert år. Sokndal kommune setter hvert år en frist som blir annonsert på hjemmeside og lokalpresse. I 2019 er fristen satt til 15. november.

 

Idrettsanlegg - ordinære anlegg

Spillemidler til idrettsanlegg har tradisjonelt sett blitt tildelt kommuner og idrettslag som er organisert i Norges Idrettsforbund, men det er også andre organisasjoner som kan søke om midler. Den til enhver tid gjeldende liste over hvem som kan søke finnes i bestemmelsene for tilskuddsordningen. Bestemmelsene finnes på www.anleggsregisteret.no

Nærmiljøanlegg

Alle som kvalifiserer for tilskudd til en eller flere anleggstyper under ordinære anlegg, kan søke tilskudd til nærmiljøanlegg. I tillegg kan borettslag og velforeninger (med unntak av hyttevelforeninger) søke tilskudd til nærmiljøanlegg. 

Hva må jeg gjøre som søker?

Bestemmelsene for tilskudd stiller mange krav til søker, både vilkår som må følges for at søknaden og anlegget skal kunne bli godkjent, og krav til hvordan anlegget skal brukes og drives i fremtiden. Bestemmelsene finnes på www.anleggsregisteret.no. Disse revideres hvert år, slik at en må oppdatere seg på punkter som er relevante for sin søknad. Bestemmelsene heter "V-0732 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet".

Hovedformålet med bestemmelsene er å sikre at tilskuddet, og idretts- og nærmiljøanleggene, kommer allmenn idrettsaktivitet til gode.

Kontakt kommunen

Det er helt nødvendig at det opprettes kontakt med den avdelingen i kommunen som behandler saker om idrettsanlegg, for å gjennomføre en god søknadsprosess. Kommunen vil kunne veilede i søknadsprosessen og opplyse om frister for kommunale behandlinger. Det er også flere deler av søknaden som er avhengige av forskjellige kommunale vedtak.

For at søknaden skal kunne godkjennes, må kommunen blant annet:

  • registrere anleggsprosjektet i Anleggsregisteret, før det kan sendes inn søknad 
  • innarbeide anlegget i en kommunal plan

Her finner du bestemmelsene om tilskudd fra departementet

 

Kontakt oss

Tone B. Eikeland
Kommunalsjef levekår
E-post
Telefon 51 47 06 06
Mobil 412 31 989
Til toppen