Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år.

Gjennom ordningen får elevene mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk. Kulturtilbudet skal være av høy kvalitet, og vise hele bredden av de seks kulturuttrykkene: film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst

Den kulturelle skolesekken har vært en del av regjeringens kulturpolitiske satsing for grunnskolen siden 2001, og etter hvert ble også videregående skole innlemmet i ordningen. Dette betyr at i dag får alle elever, fra 1. klasse i grunnskolen til 3. trinn på videregående skole, oppleve profesjonell kunst og kultur gjennom DKS.

Den kulturelle skolesekken blir finansiert av spillemidler etter overskuddet fra Norsk Tipping. Midlene fordeles av Kulturtanken til fylkeskommunene og direktekommunene* etter en fordelingsnøkkel som tar hensyn til geografi, demografi og infrastruktur.

Her finner du informasjon om produksjonene som vises i Sokndal.

I tillegg til dette settes det også opp noen lokale/egne produksjoner hvert år.

Arbeidet med den kulturelle skolesekken i Sokndal ledes av en arbeidsgruppe:

  • Gro Eia Østby, kulturkoordinator (kommunekontakt DKS)
  • Jorunn Hegdal, biblioteksjef
  • Selmer Simonsen, kulturskolerektor
  • Bjørn Inge Mydland, inspektør ungdomstrinnet Sokndal skole
  • Vilde Egeland Sayo, leder elevråd Sokndal skole

Kontakt oss

Gro Eia Østby
Kulturkoordinator
E-post
Telefon 51 47 06 41
Mobil 926 83 282
Til toppen