Fortøyning

Det utføres med jevne mellomrom befaring ved enkelte kommunale småbåtanlegg og resultatet er at de fleste båter er fortøyd på en tilfredsstillende måte.

Vedlagte bilder viser eksempler på hvordan båter på kommunale båtplasser med fortøyningsbommer kan påføres skader når det ikke er brukt fendere eller eiere ikke har båten under jevnlig oppsyn

Bilde nr 1 viser hvor liten klaring det er når det ikke brukes fendere som beskrevet i Reglement for leie av båtplass og fortøyningene ikke er tilstrekkelig. Her vil det oppstå skade på båt og/eller anlegg hvis båten kommer i for mye bevegelse.

    

Bilde nr 2 viser skade påført båt som ikke har vært forsvarlig fortøyd og ikke montert fendere. Det kan her også oppstå skader på småbåtanlegget.   

Bilde 3 viser korrekt fortøyde båter med strekkavlastere og fendere.

  

Alle leietakere har et ansvar å påse at båter på kommunale båtplasser er forsvarlig fortøyd. Tilbakemelding fra leietakere til Sokndal Havnedistrikt ved forhold som kan medføre skade på båt/småbåtanlegg vil bli videreformidlet til leietaker.

Ønsker du å rapportere om forhold(skader på båt/anlegg) eller ønsker du svar på spørsmål ang båtplasser/havnesaker må du gjerne sende dette til e-post: postmottak@sokndal.kommune.no

Kontakt oss

Nils Homme
Saksbehandler vann og avløp
E-post
Telefon 99 08 30 41