Reglement for leie av båtplass i Sokndal Havnedistrikt

Vedtatt 31.10.2008 sak 017/08
Revidert 25.09.2009 sak 011/09
Revidert 06.12.2010 KS-069/10
Revidert 03.09.2019 Formannskapet 047/19

 

Kontakt oss

Nils Homme
Saksbehandler vann og avløp
E-post
Telefon 99 08 30 41