Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Kommunens næringsliv

Kommunens næringsliv

Sokndal har et variert næringsliv med bergverksbedriften Titania som den største arbeidsplassen med ca. 220 ansatte. Mange av arbeidsplassen er i tilknytning til bergverk og maskinentreprenører. Det finnes også et rikt utvalg av bedrifter i annen type næring: Vindpark, transport, rør- og industrimontasje, mekaniske bedrifter, transport, vaskeri, bredbånd, hotell, campingplasser, service, handel m.v.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlagt ligger en oversikt og kontaktinformasjon over næringslivet i Sokndal:

Næringslivet i Sokndal (PDF, 309 kB)

Til toppen