Årsmeldinger og budsjett- og økonomiplan

Årsmeldingen er administrasjonen sin tilbakemelding til de folkevalgte i Sokndal Kommune om ressursbruk og resultat i året som gikk. Årsmeldingen viser også utfordringer som må løses i framtiden. 

I årsmeldingen finner man mye informasjon om kommunen sin virksomhet og utvikling, både i forhold til økonomiske oversikter og tilbakemeldinger fra de enkelte tjenesteområdene. 

Årsmelding

Årsmelding 2021 (PDF, 3 MB)

Årsmelding 2020 (PDF, 2 MB)