Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Økonomisk sosialhjelp og rådgivning, NAV

NAV Sokndal

NAV Sokndal må grunnet smittevern inntil videre holde publikumsmottaket stengt.

Henvendelser om permittering, dagpenger og sykepenger bør gjøres på nav.no, i aktivitetsplan, eller til 5555 3333.

Henvendelser om økonomisk sosialhjelp, nødhjelp og bostøtte kan gjøres til NAV Sokndals vakttelefon:

Tlf. 467 42 316

Den er betjent hver dag mellom 11 – 13

Vi beklager sterkt ulempene dette vil medføre.

Økonomisk stønad, sosialhjelp, er en del av samfunnets økonomiske sikkerhetsnett og skal sikre at alle har nok midler til livsopphold. Hjelpen er ment å være midlertidig og skal bidra til å gjøre deg økonomisk selvhjulpen. 

Når kan jeg søke om økonomisk sosialhjelp?

Du kan søke om å få økonomisk sosialhjelp hvis du ikke har nok midler til et forsvarlig livsopphold. Med livsopphold menes å ha penger til nødvendige utgifter som mat, klær, husholdningsartikler og fritid. Før du kan få økonomisk stønad må du ha vurdert alle andre muligheter til selvforsørgelse, som lønnsinntekter, trygderettigheter, sysselsettingstiltak, studielån, bruk av formue eller reduksjon av utgifter. 
 

Stønadsnivå

Størrelsen på sosialhjelpen, samt hvilken annen hjelp og oppfølging du kan få, skal vurderes individuelt og skjønnsmessig ut fra hvilke behov du har. Økonomisk stønad blir, for eksempel, ofte gitt i kombinasjon med råd og veiledning. 

Sokndal Kommune har vedtatt å følge statens veiledende satser for utmåling av sosialhjelp og tilhørende rundskriv. Det innebærer blant annet at alle trygdeinntekter, herunder kontantstøtte og barnetrygd, regnes som inntekter i vurdering av stønadsnivå. 
 

Hvordan søke? 

Primært fremsettes søknad om sosialhjelp i samtale med veileder på NAV-kontoret. Dette for å få med alle opplysninger til den individuelle utmålingen, samt gi råd og veiledning for å bedre den økonomiske situasjon.

Til denne samtalen er det fint om du tar med søknadsskjema og nødvendige vedlegg. De vanligste vedlegg til slike søknader er:

 • utskrift fra siste ligning
 • utskrift som viser saldo for alle bankkonti
 • innskudd i spareordninger
 • husleiekontrakt
 • lønn siste tre måneder
 • strømregning
 • kommunale avgifter
 • barnehageutgifter
 • se søknadsskjema for mer informasjon om hva som er aktuelle vedlegg.
   

Søknadsskjema

Hvordan få en avtale for å fremsette søknad?

Det er best om du avtaler en samtale på forhånd på telefon. På denne måten er vi sikker på å gi deg best service. Alternativt kan du møte direkte på vårt kontor innenfor åpningstidene for å sette opp en avtale. 

 

Kontakt oss

NAV Sokndal
Telefon 55 55 33 33

Postadresse:
Gamleveien 24, 4380 Hauge i Dalane
Besøksadresse:
Torvgården, 4380 Hauge i Dalane 

 

Til toppen