Konfliktråd og forliksråd

Forliksrådet

Sekretær for forliksrådene i Dalane er Kristine Duås ved Eigersund politistasjon.
Hun kan kontaktes på e-post; Kristine.duas@politiet.no eller tlf. 458 71 581.

Kommunestyret i Sokndal har valgt følgende medlemmer for perioden 01.01.2021-31.12.2024:

Medlemmer:

Siri M. H. Egeli - leder
Marita Pedersen
Ole Gabriel Urdal

Varamedlemmer:

1. Turid Terland Krone
2. Alf Torstein Pettersen
3. Tone Merete Nesvåg

Konfliktrådet 

Konfliktrådet er et tilbud til alle, uavhengig av alder. Tjenesten er gratis og tilbys over hele landet.

Konfliktrådet behandler både straffbare forhold og sivile konflikter. I straffesaker er mekling et viktig alternativ til tradisjonelle straffereaksjoner – og den eneste reaksjonsformen som legger til rette for at offer/klager/fornærmede og gjerningsperson kan møtes sammen med en upartisk mekler.

Konfliktrådet Sør-Vest  er et tilbud til alle, uavhengig av alder.