Politikontakt og namsmann

Politikontakt

Kontortid:

Kontakt Politikontakten Ingve Flikka på telefon for å avtale tid. Tlf: 969 46 475 

Publikum kan også kontakte Eigersund politistasjon på tlf. 02800 eller 51 89 90 00.  E-post: Post.sor-vest@politiet.no

 

Namsmann

Namsmann var tidligere lensmann, men er nå lagt til politiet.
Namsmynde forestår tvangsfullbyrdelse m.m. etter reglene i tvangsfullbyrdingsloven. Namsmynde er namsmannen og tingretten. Post til namsmannen skal sendes til: Eigersund politistasjon, postboks 25, 4379 Egersund.

 

Forskrift om politivedtekt, Sokndal kommune