Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Informasjon fra Sokndal kommune - les her

Neste drop-in vaksinering er Onsdag 9. februar kl. 15.00 – 17.00 i kinosalen

Politikontakt

Politikontakt og namsmann

Politikontakt

Politikontakt er å treffe hver onsdag i uke 25, 26, 27 og 28, mellom kl. 09:00 og kl. 14:00 på rådhuset ved servicekontoret i 1. etasje.

Publikum kan også kontakte Eigersund politistasjon på tlf. 02800 eller 51 89 90 00.  E-post: Post.sor-vest@politiet.no

 

Namsmann

Namsmann var tidligere lensmann, men er nå lagt til politiet.
Namsmynde forestår tvangsfullbyrdelse m.m. etter reglene i tvangsfullbyrdingsloven. Namsmynde er namsmannen og tingretten. Post til namsmannen skal sendes til: Eigersund politistasjon, postboks 25, 4379 Egersund.

 

Forskrift om politivedtekt, Sokndal kommune

Til toppen