Politikontakt

Politikontakt og namsmann

Politikontakt

Politikontakt Erling Aagesen er å treffe på rådhuset mandag, onsdag og torsdag mellom kl. 09.00 og 14.00. 

Publikum kan også kontakte Eigersund politistasjon på tlf. 02800 eller 51 89 90 00.  E-post: Post.sor-vest@politiet.no

Namsmann

Namsmann var tidligere lensmann, men er nå lagt til politiet.
Namsmynde forestår tvangsfullbyrdelse m.m. etter reglene i tvangsfullbyrdingsloven. Namsmynde er namsmannen og tingretten. Post til namsmannen skal sendes til: Eigersund politistasjon, postboks 25, 4379 Egersund.

 

Forskrift om politivedtekt, Sokndal kommune

Til toppen