Regionråd Dalane

 

Rådet ble opprettet 01.01.2014. Ordfører, varaordfører og rådmenn i Dalanekommunene er medlemmer av rådet. 

Ledervervet og sekretariatfunksjonen skal gå på rundgang mellom kommunene. Den kommunen som har sekretariatet har også leder (ordfører) og nestleder (varaordfører) av rådet de aktuelle årene.

Lederverv og sekretariatfunksjon

Perioden 2018-2019 - Sokndal kommune
Perioden 2020-2021 - Eigersund kommune
Perioden 2022-2023 - Bjerkreim kommune
Perioden 2024-2025 - Lund kommune

Møteplan, innkallinger og protokoller finner du under dalane.no