Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Regionråd Dalane

Regionråd Dalane

Klikk for stort bilde 

Rådet ble opprettet 01.01.2014. Ordfører, varaordfører og rådmenn i Dalanekommunene er medlemmer av rådet. 

Ledervervet og sekretariatfunksjonen skal gå på rundgang mellom kommunene. Den kommunen som har sekretariatet har også leder (ordfører) og nestleder (varaordfører) av rådet de aktuelle årene.

Medlemmer Regionråd Dalane

Ordfører Sokndal; Jonas Andersen Sayed, jsa@sokndal.kommune.no
Varaordfører Sokndal; Bjørn Inge Mydland, bmydland@online.no
Rådmann; Lars-Arne Oldernes, lao@sokndal.kommune.no

Ordfører Bjerkreim; Kjetil Slettebø, kjetil.slettebo@bjerkreim.kommune.no
Varaordfører Bjerkreim; Tone Vaule, tone@bjerkreim-trelast.no
Rådmann; Ørjan Daltveit, orjan.daltveit@bjerkreim.kommune.no 

Leder - Ordfører Eigersund; Odd Stangeland, odd.stangeland@eigersund.kommune.no
Nestleder - Varaordfører Eigersund; Leif Erik Egaas, leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no
Sekretær - Rådmann; Gro Anita Trøan, gro.anita.trøan@eigersund.kommune.no

Ordfører Lund; Hogne Skjerpe, hogne.skjerpe@lund.kommune.no
Varaordfører Lund; Gro Helleland, gohelleland@gmail.com
Rådmann; Siv Kristin Egenes, siv.kristin.egenes@lund.kommune.no

 

Lederverv og sekretariatfunksjon

Perioden 2018-2019 - Sokndal kommune
Perioden 2020-2021 - Eigersund kommune
Perioden 2022-2023 - Bjerkreim kommune
Perioden 2024-2025 - Lund kommune

 

Møteplan, innkallinger og protokoller finner du i aktuell kommune under politikk. møteplan og sakslister

 
Til toppen