Kommunal inkasso

Kommunens økonomiavdeling krever inn alle kommunale krav. 

Årsgebyr for kommunale eiendomsgebyr, og eiendomsskatt har egen prosedyre for innkreving. 

Purringer

Hvis du ikke betaler en faktura ved forfall påløper både forsinkelsesrenter og purregebyr. 

Hvis du ikke betaler - tvangsinndriving

Dersom du ikke betaler frivillig vil vi starte rettslig inndriving, som påfører deg ytterligere kostnader. Den rettslige inkassoen starter ca. 2 måneder etter opprinnelig forfall. Kravet vil bli sendt over til namsmannen eller forliksrådet for tvangsgrunnlag for utlegg. 

Utlegg kan tas i: 

  • lønn og/eller trygd
  • pant i bil
  • pant i eiendom

Klage

Hvis du mener at kravet er feil (du bestrider kravet) må du sende en skriftlig klage til oss innen fristen på betalingsoppfordringen. Hvis klagen ikke blir tatt til følge, og du likevel ikke betaler, vil kravet gå videre til rettslig inndriving.