Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Feie- og tilsynsgebyr

Feie- og tilsynsgebyr

Det er feieren Øyvind Bu som har ansvar for å utføre lovpålagt tilsyn og feiing av piper og ildsteder. Ønsker dere informasjon i forbindelse med manglende feiing må dere ta kontakt med feieren tlf.41548406.


Det er Sokndal kommune som fakturerer gebyrene for feiing. Ved feil på gebyrene ta kontakt så hjelper vi med dette. 

Faktureringstidspunkt og forfall 

Feiing betales en gang i året ved 2. termin kommunale avgifter. 
Gebyret beløper seg på kr.290 per år. 

Til toppen