Bål og grilling

Mange bruker å tenne bål når de er på tur. Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten kommunens tillatelse. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann, men husk å alltid slokk bålet før du forlater stedet og forsetter turen videre. 

 

Søk om tillatelse til brenning av bål i nærheten av skogmark

 
Utskriftsversjon: Søknadsskjema (PDF, 71 kB) - last ned dokumentet til skrivebordet før du fyller det ut. Skjema kan sendes til postmottak@sokndal.kommune.no 

 

Om du skal gjøre opp ild utendørs må du være klar over at du har en generell plikt til å vise aktsomhet for å unngå brann. Det er den som antenner ilden som er ansvarlig for brannsikkerheten og å slokke ilden før stedet forlates. Brudd på denne aktsomhetsplikten kan føre til både straff- og erstatningsansvar. Det betyr at du alltid må vurdere om det er forsvarlig å tenne opp ild. 

 

Forskriftskrav og forbud ved bålbrenning og oppgjøring av ild utendørs 

Forskrift om brannforebyggende tiltak fastsetter den enkeltes plikt til å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. 

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket. 

Gjennom forurensningsregelverket er det forbud mot åpen avfallsbrenning og brenning av avfall i småovner. Dette for å hindre forurensning og helseproblemer. Hele året er det dermed forbudt å brenne blant annet hageavfall, behandlet trevirke (impregnert, beiset, limet, oljet osv.), samt alt annet avfall og søppel. For avhending av avfall henvises det til DIM. Hageavfall kan leveres avgiftsfritt hos DIM. 

Ved spesielt stor brannfare kan brann- og redningstjenesten innføre forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlig gjenstander utendørs i bestemte områder. 

Les mer om de lokale brenneforskriftene her.  (PDF, 657 kB)
 

Unntak fra forbud 

Der det er forsvarlig avstand til skog og utmark, og oppgjort ild åpenbart ikke kan medføre brann, er det tillatt å gjennomføres åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser, bålpanner og kaffebål uten spesiell tillatelse fra brannvesenet. 

Gjennom innmelding til brann- og redningstjenesten kan bålarrangement (f.eks Sankthansbål) og enkelte andre former for utendørs bruk av ild tillates. 

Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slukket.

Kontakt oss

Dagfinn Mydland
Avdelingsleder driftsavdeling
E-post
Mobil 40 02 17 84