Søknad om å brenne bål i nærheten av skogmark

Perioden 15. april til 15. september