Forurensning og forsøpling

Sokndal kommune arbeider på flere områder for å redusere forurensning og forebygge negative konsekvenser for mennesker og miljø.

Kommunen har ansvar i forhold til ulovlig håndtering av avfall og kan kreve opprydding, eller at den som har håndtert avfall ulovlig dekker kostnadene ved opprydding.

Lov om vern mot forurensninger og om avfall - forurensningsloven

NB! Om du oppdager akutt forurensning, må du varsle brannvesenet på 110