Motorferdsel i utmark

Har du planer om å benytte motoriserte kjøretøy i utmark eller vassdrag? Dette er ikke lov med mindre lovverket tillater det eller du har søkt om tillatelse og fått godkjenning. 

Hvem trenger å søke om motorferdsel i utmark? 

De som har tillatelse er i hovedsak virksomhet knyttet til landbruk, skogbruk og offentlige instanser som for eksempel politi, ambulanse, oppsyn, forsvarets øvelser, anlegg og drift av offentlige veier/anlegg. 

Se lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - motorferdselloven
Utover dette må det søkes om dispensasjon. 

 

I tillegg til det som står i motorverdselloven kan det være mye nyttig informasjon i veilederen til Miljødirektoratet. Den finner du her

Slik søker du om dispensasjon

Fyll ut følgende søknadsskjema: Søknad om motorferdsel i utmark (PDF, 69 kB)

Søknad sendes til postmottak@sokndal.kommune.no

Søknadsfrist

Søkere oppfordres til å søke i god tid.