Ulovlig tømming av hageavfall er en trussel

  

Hver vår og sommer opplever kommunen at flere velger å dumpe sitt hageavfall på kommunens eiendom fremfor å kjøre avfallet til lovlig mottak, hvor de kan få levere hageavfallet gratis.

Dumping av hageavfall er både ulovlig og en trussel for stedegne arter i kommunen!

I tillegg kan det også tette igjen kummer, grøfter, bekker og andre steder der det er avrenning for overflatevann.

I Sokndal kommune har vi flere såkalte hagerømlinger, som er fine hageplanter som har etablert seg fritt i naturen. Flere av disse er aggressive som sprer seg lett, vokser nesten over alt og konkurrerer ut stedegne planter. Dette får igjen konsekvenser for både stedegne insekter og fugleliv. Det er derfor viktig at hageavfall ikke dumpes i naturen.

Vi har i dag allerede store problemer med planten parkslirekne, men også gyvel og lupin som sprer seg i selv naturen i Sokndal på bekostning av naturlige arter.

Som hageeier kan du enten velge å ta hånd om hageavfallet på egen eiendom, som for eksempel ved kompostering, eller du kan levere det gratis til godkjent mottak.

Kommunen vil sende ut brev til naboområder hvor vi har oppdaget at det er dumpet hageavfall, med krav om at de som har dumpet hageavfallet ryddet opp igjen.

Regelverket i denne saken er forurensningsloven § 7 og § 28 og § 37.

Følg linkene for ytterligere informasjon.