Fettutskiller

En fettutskiller skiller ut matfett fra avløpsvannet for å unngå fortetting av avløpsrørene. Dette gjelder de større kommunale avløpsrørene, men også de private avløpsrørene ut til det kommunale avløpsnettet.

Fett i avløpsrørene kan føre til økt forekomst av rotter i hele avløpsnettet. Det er meget viktig at fettutskilleren tømmes regelmessig for at den skal fungere som forutsatt. Viser til Standard abonnementsvilkår, Tekniske bestemmelser pkt.3.7.2 fettutskillere og administrative bestemmelser pkt.3.12 og 3.13.

I alle virksomheter hvor avløpsvannet inneholder animalsk eller vegetabilsk fett eller olje, er det krav til fettutskiller. Installering av fettutskiller er alltid søknadspliktig til vann- og avløpsavdelingen. 

Krav til etablering og drift av fettutskiller i Sokndal kommune (PDF, 144 kB)

Kontakt oss

Jan-Ove Grastveit
Vann- og avløpsleder
E-post
Mobil 48 28 74 20
Nils Homme
Saksbehandler vann og avløp
E-post
Telefon 99 08 30 41