Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

For ansatte

Lønnsutbetaling i Desember er 15.12.20. Det er halv skatt på Novemberlønn og utbetalingen for desember endres fra 12.12 .20 til 15.12.20

Til toppen