Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

For ansatte

Lønnsoppgavene finner du på samme sted som lønnsslippene i Visma Enterprise

Meg Selv - Dokumenter - lønnsslipper

 

Til toppen