Kjøkkenavfallskvern

Sokndal kommune tillater ikke bruk av kjøkkenavfallskvern. Ulempene er mange for både huseier, avløpsanleggene og renseanleggene.

Kontakt oss

Jan-Ove Grastveit
Vann- og avløpsleder
E-post
Mobil 48 28 74 20
Nils Homme
Saksbehandler vann og avløp
E-post
Telefon 99 08 30 41