Septiktank

En septiktank (også kalt slamavskiller) skiller slam fra annet avløpsvann. Mange områder i Sokndal har behovet for rensing av avløp via septiktank frafalt. Kommunen jobber derfor med å få disse tankene fjernet eller utkoblet.

Tømming av septiktanker foretas rutinemessig etter en plan. Normal tømmefrekvens er:

  • Enebolig: Annethvert år
  • Tomannsbolig: Normalt èn gang per år
  • Bolig med fire eller flere leiligheter, større forretningsgårder og lignende: To ganger årlig.

Tømming etter den oppsatte planen dekkes av vann- og avløpsavgiften. Dersom tanken tømmes oftere, må kostnadene dekkes av abonnenten. 

Kontakt oss

Jan-Ove Grastveit
Vann- og avløpsleder
E-post
Mobil 48 28 74 20
Nils Homme
Saksbehandler vann og avløp
E-post
Telefon 99 08 30 41