Vannmåler

For alle nybygg og alle bebygde eiendommer som blir tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning skal det installeres vannmåler.

Installasjon må gjøres av godkjent rørleggerfirma, som må sende melding om monteringen til vann og avløp straks arbeidet er gjort. Vannmålerskjema finner du her.

Artikkelliste