Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Lekkasje - oversvømmelse

Lekkasje - oversvømmelse

Ved større feil og oversvømmelser, kontakt vaktsentralen tlf 900 86 379. Ved oversvømmelse på egen eiendom må du kontakte forsikringsselskapet ditt. 

Kontakt oss

Jan-Ove Grastveit
Vann- og avløpsleder
E-post
Telefon 51 47 06 32
Mobil 482 87 420
Nils Homme
Saksbehandler vann og avløp
E-post
Telefon 51 47 06 38
Mobil 948 42 919
Til toppen