Lekkasje - oversvømmelse

Ved større feil og oversvømmelser, kontakt vaktsentralen tlf 900 86 379. Ved oversvømmelse på egen eiendom må du kontakte forsikringsselskapet ditt. 

Kontakt oss

Jan-Ove Grastveit
Vann- og avløpsleder
E-post
Mobil 48 28 74 20
Nils Homme
Saksbehandler vann og avløp
E-post
Telefon 99 08 30 41