Skal du bygge ny bolig/hytte i spredt bebyggelse?

Før man starter en byggeprosess eller skal fradele en boligtomt der det ikke er mulighet med tilkobling til kommunalt avløp, må det søkes om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften § 12-4 og tillatelse til å bygge anlegget etter plan og bygningsloven § 20-1.

Skal du fradele tomt?

Før du skal fradele en tomt må du sikre at du har en godkjent avløpsløsning og tilgang til nok vann av tilfredsstillende kvalitet. Dette betyr at det må søkes om utslippstillatelse før du kan fradele tomt. 

Har du allerede en fradelt tomt?

Før du skal søke om byggetillatelse må du sikre at du har en godkjent avløpsløsning og tilgang til nok vann av tilfredsstillende kvalitet. Dette betyr at det må søkes om utslippstillatelse før du kan bygge. 

Artikkelliste