Varsling av innbyggere

Varsling av innbyggere

Sokndal kommune benytter Varsling 24 for å varsle husstander og bedrifter i et geografisk område om hendelser via SMS og e-post.

Se her for informasjon om blant annet hvordan du oppdaterer din kontaktinformasjon.

Kontakt oss

Jan-Ove Grastveit
Vann- og avløpsleder
E-post
Telefon 51 47 06 32
Mobil 482 87 420
Nils Homme
Saksbehandler vann og avløp
E-post
Telefon 51 47 06 38
Mobil 948 42 919
Til toppen