Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Aktuelt

24.03.2021 - Oppfølging av de nye nasjonale tiltakene i Sokndal

Klikk for stort bildeSokndal kommune har onsdag morgen hatt en gjennomgang i den utvidede beredskapsledelsen angående oppfølgingen av de nye nasjonale smitteverntiltakene. Det vil foreløpig ikke bli innført noen egne lokale tiltak i vår kommune, kun oppfølging av de nasjonale tiltakene 

Vi benytter anledningen til å understreke hvor viktig det er at alle som får luftveisinfeksjon med feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller føler seg syke, holder seg hjemme og tar kontakt med Sokndal legekontor for å bli testet for Covid-19. Selv de med svake symptomer bør teste seg.

Etter møtet i den utvidede beredskapsledelsen mandag formiddag, ønsker kommunen å gå ut med følgende informasjon, basert på de nye nasjonale smitteverntiltakene:

 

Skoler og barnehager

Skolen og barnehagene har normal drift.

Kroppsøving og svømming vil gå som planlagt i skoletiden da dette skjer innenfor klasser/kohorter.

Organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer

Barn og unge under 20 år kan fortsatt trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om to meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.

Sokndal kommune vil foreløpig, fram til og med 11. april:

 • holde svømmehallen stengt på ettermiddag/kveld.
 • avholde undervisning på kulturskolen som normalt.
 • holde kinoen stengt.
 • holde biblioteket åpent for utlån (10 personer av gangen), men alle arrangementer avlyses.

Vi anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:

- Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.

- Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.

- Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.

- Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser.

- Ved gudstjenester og andre religiøse markeringer og livssynssamlinger i påsken gjelder regler, retningslinjer og anbefalinger for arrangement. Du bør ikke delta på slike samlinger utenfor din egen kommune.

Besøk på Solbø og i omsorgsboligene

Solbø sykehjem følger nasjonale anbefalinger. Pasienter i sykehjem kan ha besøk fra 2 gjester. Det skal være de samme 2 gjestene i hele denne perioden. Ved spørsmål kontaktes den aktuelle avdelingene. Gjester skal benytte munnbind under hele besøket. Det gis unntak fra krav om munnbind dersom både pasient og gjest er vaksinert.

Reiser hjem i påsken + hytteråd

Unødvendige reiser anbefales ikke, men det er unntak for reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer.

Reise til fritidseiendom kan også gjennomføres med egen husstand dersom du er særlig påpasselig med smittevern underveis og på feriestedet. Gjør helst innkjøp før avreise, og hold avstand til andre.

For mer informasjon se link:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dette-er-anbefalingene-for-paskeferien/id2841035/

Innbyggerdialog

I tråd med nasjonale påbud vil alle ansatte i Sokndal kommune som det er praktisk mulig for jobbe fra hjemmekontor i denne perioden. Det innebærer at rådhuset er stengt for drop-in. Kun innebyggere som har avtalte møter kan møte på rådhuset.

Resepsjonen på Solbø sykehjem er stengt. Ta direkte kontakt med avdelingene pr. telefon ved behov.

 

DE NYE NASJONALE TILTAKENE

Nye anbefalinger

 • Én-meteren blir nå til to-meteren. De som du hittil har holdt minst én meters avstand til, må du fra nå av holde minst to meters avstand til.
 • Vi anbefaler maks to gjester på besøk.
 • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.
 • Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig.
 • Vi anbefaler bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.
 • Vi anbefaler folk å bare benytte seg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen.
 • Vi anbefaler at alle reiser som ikke er nødvendige utsettes med disse unntakene:
  • Reiser til arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor.
  • Reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer.
  • Reiser til hytte sammen med egen husstand.
 • Det er tidligere bestemt at det skal være digital undervisning i universiteter, høyskoler og fagskoler fra og med 6. april. Dette fremskyndes nå til 25. mars.

 

Nye nasjonale forskriftsfestede regler (PÅBUD)

 • Det blir forbud mot skjenking av alkohol over hele landet.
 • Det blir forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere.
 • Treningssentre skal holde stengt, men kan holde følgende tilbud åpent:
  • tilbud til de som er bosatt i kommunen.
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende skal holde stengt, men kan holde følgende tilbud åpent:
  • skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for profesjonelle toppidrettsutøvere.
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud blir stengt.
 • Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig.
 • Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell. Dette trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 29. mars.
 • Vi anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:

Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.

Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.

Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.

Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser.

***

Du kan lese alle de nasjonale smitteverntiltakene her på regjeringens nettside

 

Her kan du få mer informasjon

 • Kommunens koronatelefon: 51 47 07 07
 • Koronatelefon i Sokndal for barn og ungdom: 482 86 490
 • Informasjon til befolkningen på helsenorge.no
 • På Helsenorge finner du også Helsedirektoratets praterobot (chatbot) hvor du kan skrive inn og få svar på spørsmål
 • Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015 (hverdager 08.00 – 15.30)

NB! Du kan ikke bestille tid for testing gjennom kommunens koronatelefon eller de nasjonale informasjonstjenestene. For å bli testet, må du ringe Sokndal legekontor på tlf. 51 47 06 80.

Råd som gjelder for alle

Sammen kan vi bidra til å stanse smittespredningen ved å følge grunnleggende smittevernregler:

 • Hold minst 2 meters avstand til andre
 • Ta covid-19 test hvis du har luftveissymptomer
 • Hold deg hjemme hvis du er syk (gjelder all sykdom)
 • Vask hendene grundig og ofte. Bruk eventuelt spritvask.
 • Host og nys i papirlommetørkle, eller i albukroken dersom du ikke har lommetørkle for hånden.
Til toppen