Aktuelt

Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk har i sak 079/22 den 28.11.2022 vedtatt at forslag til detaljregulering for Øynosletto med bestemmelser og plankart datert 20.09.2022 og planbeskrivelse datert den 21.09.2022 skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10, jf. § 12-11.

Formannskapet i Sokndal kommune innstilte 30/11 budsjett, økonomi- og handlingsplan for 2023 til 2026. 

Innstillingen legges i henhold til  kommuneloven §14-3 ut på høring 14 dager før kommunestyret 15/12. Følg lenken nedenfor for å lese dokumentet. 

Budsjett 23 og økonomi og handlingsplan 23-26_formannskapets innstilling (PDF, 6 MB)

Parkeringsplassen ved kirken .

Dette grunnet oppmerking av parkeringsplasser.

 

Gamleveien Fv4246 stenges grunnet asfalteringsarbeid - i perioden tirsdag den 29. nov. fra kl. 07.00 til kl. 18.00 og onsdag den 30. nov. fra kl. 07.00 til kl. 18.00.

Veien som stenges er markert med blått i kartutsnittet under.

 

Parkeringsplassen ved kirken er nå ferdig asfaltert og åpnes i dag for parkering / bruk.

Grunnet regnvær, blir oppmerking av parkeringsplassene utsatt til inntil videre.

 

Regjeringen har nå besluttet at personer mellom 18 og 64 år uten underliggende sykdommer skal få tilbud om en ny oppfriskningsdose koronavaksine. Vaksinetilbudet gjelder også for helsepersonell!

 

 

Broen i Rekedal fikk hard medfart under flommen den 4. november 2022. Det ene brokaret er delvis borte og broens styrke er redusert. Broen stenges derfor for kjøring med store kjøretøy.

Parkeringsplassen ved kirken stenges fra mandags morgen den 21. november til fredags kveld den 25. november.

Det skal være trygt og godt for barn og unge å vokse opp i Sokndal. Av og til oppstår det likevel utfordringer og vanskeligheter som gjør at ikke alle har det så bra.

Hva gjør du dersom du selv, en gravid, ett barn, en ungdom eller en familie du kjenner trenger hjelp?

Vi har laget en film om Sokndal kommune sin satsning på Bedre Tverrfaglig Innsats/BTI som er modellen alle ansatte skal benytte for å kunne tilby riktig hjelp til riktig tid.

På grunn av forsøpling og unødvendig søl på handikaptoalett i parken over en lengre periode stenges dette midlertidig for publikum.

 

Til toppen