Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Aktuelt

Aktuelt

  

Vi planlegger å vaksinere gravide, personer over 65 år og personer med visse kroniske sykdommer fra slutten av oktober.

 Onsdag hadde Sokndal kommune et spennende møte med Gunn Rita Dahle, Trygg Trafikk, der en fikk presentert et nytt pilotprosjekt for sykkelopplæring, Flinki.

Det søkes om endring av reguleringsplan 11111979001 Del av Åna-Sira og Øvre Log etter enklere prosess. Tiltakshavere ønsker å bruke eksisterende bygning som fritidsbolig.

 Dalane Friluftsråd arrangerer en tredagers friluftsskole i høstferien.

 

 

Høring og offentlig ettersyn - 1.gangs behandling Detaljregulering for Sandbekk gnr. 15 bnr. 3 m.fl.

I henhold til plan- og bygningsloven §§5-2 og 12-10 legges Detaljregulering for Sandbekk - gnr. 15 bnr. 3 m.fl. ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i hovedutvalg for landbruk, miljø og teknikk 07.09.2020 i sak 035/20.

 

I dag åpnet Sokndal kommune nytt klatreanlegg.

 

Kjærlighedsvego står snart for døra. Programmet er klart, og forhåpentligvis inneholder det noe for enhver smak. 

Den kommunale veien - KV1174 stenges for kjøretøy mellom FV.44 ved Åvendal og frem til Gyland. 

Dette gjelder dagene/perioden fra 21.sept. kl.07.00 til 25.sept. kl.15.00. 

Veien stenges grunnet asfaltering. 

Ta kontakt vedr. spørsmål.  

Delta i folkehelseundersøkelsen. 

Alle som er 18 år eller eldre og bor i Rogaland inviteres til å delta

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen