Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Aktuelt

Antall smittede i kommunen som følge av det pågående utbruddet er 32 personer. Av disse har en betydelig andel nå gjennomgått sykdommen og er ikke lengre smittebærende.

 

Mandag 06.12.2021. kl 18
Sted: Soknatun kinosal

Smitteutbruddet i Sokndal kommune er fortsatt under kontroll, til tross for økt omfang av smitten. Det kommer stadig nye positive prøver, men foreløpig ingen uten kjent smittevei.

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan nå søke om tilskudd til inkludering av barn og unge. I forslaget til statsbudsjetter er det satt av rundt 550 millioner kroner til dette formålet. Søknadsfristen er 17. desember. 

Med det talet på smitta som vi no har i Sokndal, er vi glade for at folk har hatt låg terskel for å testa seg. Det er levert ut så mange testar, at vi har bedt Statsforvalteren om fleire testar som vi no får frå Eigersund.  

Vi fortsetter koronavaksineringen med oppfriskningsdose (3. dose) for alle over 65 år.

Smitteutbruddet i Sokndal kommune er fortsatt under kontroll. Det kommer stadig nye positive prøver, men foreløpig ingen uten kjent smittevei.

Etter at 2 nye tilfeller er påvist i dag er det nå totalt 13 personer som har påvist korona etter utbruddet som startet fredag 12. november.

Det er nå registrert 10 smittede personer i kommunen de siste dagene.

Her finner dere informasjon vedr henting og bruk av hurtigtester:

Til toppen