Viktig informasjon om koronavirus

Aktuelt

Aktuelt

Det er fortsatt slik at unødvendige fritidsreiser bør unngås, og vi vil sterkt anbefale å ikke benytte campingvogna eller feriere i bobil eller båt så lenge forbud mot overnatting i hytter gjelder.

Helsedirektoratet har kommet med nye retningslinjer knyttet idrettsaktivitet. Kommuneoverlegen har derfor valgt å åpne idrettsbanene og idrettsanleggene i Hauge og i Åna-Sira – men hun presiserer at dette kun er i meget begrenset omfang.

 I denne utfordrende tiden der vi må være borte fra jobben, skolen og venner og være sammen med de nærmeste mest parten av tiden, blir relasjoner og våre strategier for relasjonshåndtering satt på prøve.

Nå er det etablert en løsning der pasienter på Solbø sykehjem kan ha videosamtaler i tiden framover når sykehjemmet er stengt for vanlig besøk.

Rektor ved Sokndal skole, Karen Arnø Grastveit, holder en digital fellessamling for elever og foresatte.

Se gjerne denne videoen sammen med eleven. Sammen skaper vi kunnskap for livet!

  

Etter Domstollovens § 68 skal forslag på valg av skjønnsmedlemmer ligge ute til offentlig ettersyn i 14 dager.

Sokndal folkebibliotek iverksetter «take-away»-bibliotek-tilbud fra fredag 27. mars

 Her kommer en ny hilsen fra ordfører Jonas Andersen Sayed.

 Allerede sist uke opprettet Sokndal kommune en egen koronatelefon for barn. Imidlertid vet vi at mange barn og unge foretrekker andre kommunikasjonsformer. Derfor har vi i dag opprettet en egen Snapchat konto der unge som bruker snapchat kan kommunisere med barneansvarlig Monika Laupstad i psykisk helsetjeneste.

I medhold av Forskrift om brannforebygging §3 fjerde ledd, innføres det forbud fra og med onsdag 25.03.20 mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark i Sokndal kommune.

Til toppen