Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Aktuelt

Sokndal kommune har mange fine badeplasser. Vi tar prøver hvert år på de kommunale badeplassene. I år tar vi også prøver andre steder der folk bader.

   

Felles foreldremøte blir tirsdag 13. september 2022 kl. 20.

Det nærmer seg skolestart og det kan være lurt å minne elevene om trafikksikkerhet på skoleveien - spesielt de aller yngste. 

Velkommen til skolestart torsdag 18. august kl. 08:15.

Sokndal kommune tilbyr foreldreveiledningskurset COS-P gratis til alle foreldre med barn 0-16 år. 

 

77 personer fikk sin fjerde dose ved gårsdagens drop-in vaksinering i kinosalen.

Sokndal kommune gir nå tilbud om en ny oppfriskningsdose (fjerde dose) til alle personer over 65 år, samt personer 18 til 64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19, etter anbefalingen fra folkehelseinstituttet.

Regjeringen har videreført tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av de ekstraordinære strømprisene til og med mars 2023.

 Aksjons-periode: 1-31 august

Også i år 2022 blir det en aksjonen mot ugraset for å redusere Landøyda sin økende spredning her i Eigersund og Sokndal.  Absolutt alle er inviterte til å være med. Premiering for alle som er med på aksjonen som går i hele august.

Generasjonslekene skulle opprinnelig arrangeres i Parken onsdag ettermiddag, men er nå flyttet til Sokndalshallen på grunn av dårlig vær. 

Er du direkte berørt eller må annen måte rammet etter masseskytingen i Oslo 25. juni?  Det gjelder også andre som kan oppleve vansker som følge av hendelsen basert på tidligere traumatiske opplevelser, og politiets trusselvurderinger.

Til toppen