Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Aktuelt

Ansettelsesutvalget vedtok 25. mai å ansette Marita Pedersen (47) som ny rektor ved Sokndal skole.

 Lørdag blir det hele to sykkelritt i Sokndal - Tour de Haua Kids og Tour of Norway. Begge ritt medfører stengte veier.

 Sokndalsdagene 27. - 29. mai. Les programmet her. 

Torsdag 2 juni starter vi HentMeg/handlebuss mandag og torsdag i Sokndal kommune, se rutetabell.

   

 Mandag ettermiddag er det offisiell åpning av Åmodsthytto, dagsturhytta i Sokndal. 

 Etter to år med pandemi kan vi endelig feire 17. mai igjen med barne- og folketog, samlinger og liv og røre i sentrum. Finn fram flagget og bli med på å lage en skikkelig folkefest!

Det er 8. trinn ved Sokndal skole som er ansvarlig for 17. mai-programmet. Programmet vil bli lagt ut på Sokndal folkebibliotek, Servicekontoret på Soknatun og i noen butikker. 

Dersom du vil printe ut programmet finner du det her: Program 17. mai 2022 (PDF, 218 kB)

   

Sokndal kommune arbeider målrettet og kontinuerlige med å gjøre veinettet best mulig med tanke på trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø for alle trafikantgrupper, og med et særlig fokus på de som går og sykler. Blant annet utfører vi årlig mange mindre fysiske trafikksikkerhetstiltak for å ivareta skoleveiene.

Fallvilt er alt vilt som finnes skadet, sykt eller dødt i naturen.

Vi vaksinerer fortsatt forløpende når folk melder seg opp for vaksinering.

I Norge er nå vinterbølgen av epidemien avtakende slik at en eventuell nytte av en ny oppfriskningsdose vil være mindre i Norge enn i andre land med mer utbredt epidemi. Folkehelseinstituttet følger situasjonen nøye, og vil gjøre jevnlige vurderinger i tiden fremover for tidlig å kunne avdekke en eventuell endring i smittesituasjon eller sykdomsbyrde som tilsier behov for endring i vaksinasjonsanbefalingene.

Til toppen