Aktuelt

Sokndal kommune ved plankontoret arbeider med en detaljreguleringsplan for nytt drikkevannsanlegg for Hauge som det ble sendt ut varsel om oppstart av 28.01.22. En har i senere tid gjort en vurdering av plassering og utforming av drikkevannsanlegget og ser at man har behov for å justere plangrensen jfr. utvidet plangrense vist i plankartet.

Utvidet_Plangrense Oppstart_02.02.23 (PDF, 2 MB)

Det blir to nye COS- P kurs med oppstart i mars, vi åpner nå for påmelding.

Søknadsfristen for barnehageplass i Sokndal 2023/2024 er 1. mars. Du er velkommen til et besøk i barnehagene 15. februar mellom kl. 9 og 14. 

 

Sokndal var i 2016 først på Vestlandet til å bli godkjent som trafikksikker kommune. Nå er regodkjenningen på plass for andre gang.

 

Løsningen brukes i første omgang til kommunikasjon med brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester.

Når din tjeneste er klar til å ta i bruk DigiHelse vil du få en SMS-melding fra HelseNorge.

 

På grunn av reflekskveld i arrangement av skolen/NAF vil gatelysene ved Eikedal være slukket tirsdag 24.01.2023 frem til klokken 21.00

 

Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober, november og desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter de har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig. Søknadsfristen er 15. februar klokken 13:00.

Kjenner DU en person, en i familien, en nabo eller venn, har sett en på butikken, eller for eksempel på jobben... som har begynt å oppføre seg litt annerledes, kanskje begynner å glemme litt. Da kan det være demens i tidlig fase. 

Åna-Sira bru ble stengt 16. januar på grunn av nødvendig vedlikeholdsarbeid. 

Sokndal kommune fortsetter med ordningen Hjem for en 50-lapp for ungdom i aldersgruppen 16-23 år. Bestillingsrute går fra Flekkefjord (parken) og Egersund (Torvet). 

Til toppen