Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Aktuelt

Aktuelt

Dialog-kafé mandag 23. november UTGÅR

 Klikk for stort bilde    Klikk for stort bilde   

Kommunen har valgt å avlyse Dialog-kafé med frivillige lag og foreninger pga korona. I stedet sendes en oppsummering laget av Siri Holm Lønseth vedrørende funn fra Kartleggingsundersøkelsen Frivillighet i Sokndal, ut til alle på mailen dere oppga til kommunen.

Oppsummeringen legges også som vedlegg i Handlingsplan for Frivillighetspolitikk, som kommer på høring snart.

Gro Eia Østby som er ansatt som Frivilligkoordinator, vil følge denne planen opp videre. Blant annet gjennom faste møtepunkt med de frivillige aktørene i kommunen. Her kan dere komme med innspill og ta opp ulike tema som er viktige for dere.  

   

 

Det nærmer seg Lossi i Sokndal. Tog og fest er avlyst, men det er mulig å gå "på døren" dersom en følger smittevernråd som Folkehelseinstituttet har gitt om Halloween.

Julegrana tennes som vanlig for å markere inngangen til adventstida. MEN på grunn av koronarestriksjoner kan vi ikke samles til allsang og felles gange rundt juletreet i Parken. Det sendes derfor ut en utfordring til innbyggerne i Sokndal:

 

 

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge. (Tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom)

   

 

 

 

 

 

 

I møtet 02.11.2020 vedtok kommunestyret Detaljregulering FV.44 Prestbru-Bjånesbakken. Formålet med planen er å legge til rette for breddeutvidelse av, og kurvejustering på eksisterende vei fra Prestbru til Bjånesbakken. Utbedringen er spesielt prioritert med tanke på de større kjøretøyene som trafikkerer strekningen.

 Rådmannen presenterte sitt forsalg til økonomiplan og budsjett på Soknatun 9. november.


  

Frivilligsentralen trenger flere natteravner. Er det deg?

 

Rogaland fylkeskommune skal rive gamle delen av Bråsund bru. Masser skal midlertidig utfylles under brua i forbindelse med anleggsarbeider. Passering i sundet under brua blir dermed stengt i ukene 49-50. Arbeidene blir varslet med skilt.

 

Tellenes Vindpark setter hvert år av midler som lag/foreninger i Sokndal kan søke om tilskudd fra. I 2020 er det satt av 50.000 kroner som det nå kan søkes om.  

 

 

Regjeringa har oppfordra oss til å halda oss heime og ha minst mogleg sosial kontakt då landet er i starten av andre smittebølge. Dette er  for å snu den skumle utviklinga. Heldigvis er det ikkje utbredt smitte i Sokndal, og slik vil vi det skal vera. Alle bør vera med i dugnaden for å oppnå dette!

 

 

 

 

 

 

 

For å begrense importsmitte innførte regjeringen forrige uke en ordning med karantenehotell fra 9. november 2020. Her følger litt informasjon om hvilke regler som gjelder, og hvor det er mulig å finne mer informasjon.

Til toppen