Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Aktuelt

Aktuelt

 Sokndal kommune har nå etablert ny bobilparkering i Åna-Sira.

Kommunen innbyr til bading på de kommunale badeplassene,  Linepollen og Hammerhølen i Åna-Sira.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det varsles om utvidelse av planområde for pågående planarbeid for Detaljregulering Tellenes næringshage. Det henvises til varsel om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram datert 24.04.20.

 Unngå tepper foran vognåpningen! Sørg for god utlufting når barnet sover. Sett vogna i skyggen og kjenn etter på barnet om det er  varmt eller klamt. Hilsen Helsesykepleierne.

I henhold til plan- og bygningsloven §10-1 vedtok kommunestyret i Sokndal kommune 15.06.2020 kommunal planstrategi for perioden 2020-2024. Planstrategien legger opp til revidering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

Vi vil gjerne invitere deg/din forening/din bedrift til å avholde gjestebud. Hensikten med å invitere til gjestebud, er å fange opp innspill fra deg som vanligvis ikke deltar i planprosesser. Her kan dere gå i dybden i aktuelle temaer og problemstillinger som opptar deg.

 Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon innen 01. september

 

Sokndal Folkebibliotek har åpent følgende dager og tider : Mandag og onsdag kl. 08.30 til kl. 14.00 , tirsdag og torsdag kl. 14.00 til kl. 19.00

Sokndal kommune skal snart i gang med rullering av kommuneplanens samfunnsdel. For at kommunens innbyggere skal gis mulighet for involvering tidlig i prosessen inviterer vi til to folkemøter. Tema for folkemøtene vil være informasjon om prosessen og innbyggernes muligheter for involvering ved å komme med innspill. 

Tirsdag 2. juni 2020 åpner sykehjemmet for besøk ute og inne.  Rutinene for besøk på sykehjemmet er strenge fordi sykehjemspasientene er de mest sårbare i risikogruppen.

Til toppen