Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Aktuelt

Aktuelt

Dialog-kafé mandag 23. november UTGÅR

 Klikk for stort bilde    Klikk for stort bilde   

Kommunen har valgt å avlyse Dialog-kafé med frivillige lag og foreninger pga korona. I stedet sendes en oppsummering laget av Siri Holm Lønseth vedrørende funn fra Kartleggingsundersøkelsen Frivillighet i Sokndal, ut til alle på mailen dere oppga til kommunen.

Oppsummeringen legges også som vedlegg i Handlingsplan for Frivillighetspolitikk, som kommer på høring snart.

Gro Eia Østby som er ansatt som Frivilligkoordinator, vil følge denne planen opp videre. Blant annet gjennom faste møtepunkt med de frivillige aktørene i kommunen. Her kan dere komme med innspill og ta opp ulike tema som er viktige for dere.  

Ein person som er folkeregisteret i Sokndal kommune har testa positivt på Covid 19 den 5. mars. Denne oppheld seg i annan kommune og har ingen nærkontaktar i Sokndal.

I henhold av plan- og bygningsloven §12-8 varsles det oppstart av planarbeid på 1111-2021002 Detaljregulering Gamleveien 46.

 

 

 

 

 

 

 

Oppdaterte eiendomsskattelister er nå tilgjengelige.

Klikk inn på artikkelen for å se den oppdaterte listen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt siden begynnelsen av januar har vaksineringen pågått for fullt i kommunen. Nasjonale prioriteringer er fulgt, og dermed var det beboerne på Solbø sykehjem som først ble vaksinert. Alle beboere er nå fullt vaksinert med to doser.

På grunn av den pågående pandemien opprettholder Sokndal kommune strenge smittevernrutiner ved besøk på Solbø sjukeheim.

I medhold av plan- og bygningslovens §§11-12 og 11-13, 2. ledd vedtok kommunestyret i sak 003/21 å fastsette utkast til planprogram for rullering av kommuneplan for Sokndal kommune 2021-2032. Det varsles også oppstart av arbeid med kommuneplanen i henhold til gjeldende krav. 

 

 

 

 

 

 

 

Grunnet sanering av ledninger på Frøyland kan det oppstå misfarget vann sentralt i Hauge. Det anbefales å tappe vann fra første tappested etter hovedkran, inntil vannet er klart og uten luft. Dersom ikke kvaliteten blir normal igjen, vennligst kontakt oss.

Lag og foreninger kan nå søke om driftstilskudd for 2021. De lag og foreninger som driver arbeid for barn og unge blir prioritert.

 

 

Sokndal komme starter nå opp det vedtatte prosjektet med etablering av omsorgsboliger for unge. En del ungdommer og deres foresatte har fått egen innkalling til oppstartsmøte, men det kan være aktuell ungdommer som vi ikke vet om.

Statens Kartverk har reist navnesak 2020/356 om navnene Mol/Mål og Stigen/Stien m.fl. i Sokndal.

Adresseutvalget foreslår følgende skrivemåte: Stien og Mål.

Til toppen