Aktivitetsområde ved Rådhuset

 Vi har fått et nytt aktivitetsområde ved Torget.

Dette vil vi markere ved å stå på stand på lørdag på Sokndalsdagene kl 11-15 her. 

Det er gratis å låne utstyr og prøve de ulike aktivitetene.  

Vi ønsker å skape flere muligheter for aktivitet og fellesskap for barn, unge, voksne og eldre i Sokndal. 

Gjennom partnerskapsmidler for Folkehelsen fra Fylkeskommunen, har vi nå fått på plass Bocciabane/Petanquebane og utendørs sjakkbord kommer. Det er også mulighet for minigolf og bordtennis, og du kan hoppe paradis ved samme område.

Gjennom sommerferien vil vi arrangere uformelle ulike turneringer, bordtennis - minigolf - sjakk og kulespill. Håper at du har lyst å bli med oss her. Det kommer nærmere informasjon om disse datoene.

Det hadde vært kjekt om vi hadde fikk til en kultur i bygda der en møttes for litt drøs og kulespill, eller sjakk feks - slik det er kultur for i andre land. Sammen med den flotte Skateparken/Lekeparken vil disse 2 ulike områdene kunne utfylle hverandre og gi mulighet for mange ulike aktiviter, enten du liker fart og spenning eller om du trives bedre med roligere aktiviteter.

Alle er velkommen til å låne utstyr. Det er gratis, og lånes ut via Take a Break fra uke 34. Informasjon om åpningstider henger på døren deres.

Ved utlån: Skriv inn navn - tlf nummer og hvilken type aktivitet du låner utstyr til, i boka som ligger der.

Reglene for spillet, om du ønsker å se på det, ligger i samme utstyrskasse / sammen med utstyret.

Takk for at du passer fint på det og leverer det tilbake😊slik at andre også får glede av det.