Åna-Sira bru er stengt til 1. mars 2023

Foto: Rogaland fylkeskommune

Åna-Sira bru ble stengt 16. januar på grunn av nødvendig vedlikeholdsarbeid. 

Arbeidet var ikke planlagt i forkant, men skjer nå på grunn av funn som ble gjort under en inspeksjon i desember 2022. Rogaland fylkeskommune har satt opp skilt om omkjøring via brua til Sira-Kvina.

Strakstiltakene skal være ferdige til 1. mars 2023.