Apekopp-vaksine

Det er mulig å få vaksine mot apekoppar for risikogrupper som kan bli smitta via seksuell omgang.

Om smitterisiko og vaksine

Folkehelseinstituttet skriv om apekoppar(mpox): "Norge har et begrenset antall vaksinedoser som kan brukes mot mpox . Vaksinen tilbys derfor kun til personer med risiko for smitte og til nærkontakter av personer som har fått påvist mpox. Vaksinasjon alene er ikke nok for å hindre smitte, derfor vil andre smitteverntiltak fortsatt være viktige."

Du kan lesa meir om risikogrupper her: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/apekopper/

Korleis få vaksine?

Stavanger kommune tilbyr vaksinering mot apekoppar også til innbyggarar i andre kommunar (sjå linken nedanfor). Ta kontakt med vaksinekontoret i Stavanger dersom du ønsker vaksine mot apekoppar (NB: dette gjeld kun apekopp-vaksine).

https://www.stavanger.kommune.no/helse-og-omsorg/vaksiner-og-smittevern/