Åpning av barnehagene

Mandag 20. april åpner barnehagene igjen. Utdanningsdirektoratet har sammen med Folkehelseinstituttet laget en smittevernveileder som barnehagene skal forholde seg til i tiden fremover.

For å få til en trygg åpning av barnehagene og hindre smittespredning så har barnehagene i Sokndal valgt å redusere åpningstiden i perioden 20. april til 22. mai. Årsaken er at barnehagene da kan ha full bemanning hele åpningstiden som er nødvendig for å ivareta smittevernhensyn. Åpningstid i barnehagen i denne perioden er fra kl. 7.30 -15.30.

Det vil bli en annerledes barnehagehverdag for både barn, foreldre og ansatte

* Barna vil være inndelt i faste smågrupper med faste voksne, det vil si at barna bare forholder seg/leker med de som er i sin gruppe. Det skal ikke være noen kontakt på tvers av gruppene.

* Barna skal bli levert i garderoben sin, men det er bare tre foreldre om gangen som kan oppholde seg i garderoben. Resten venter ute med trygg avstand.

* Vi har utebarnehage det meste av dagen.

* Barnehagene innfører nå strenge rutiner på hygiene, isolering av syke og kontaktreduserende tiltak. Vi ber alle familier om også å overholde disse rutiner på fritiden, sammen skal vi hindre smittespredning i Sokndal.

Ta kontakt med barnehagen hvis du har spørsmål.   

 

Smittevernveileder for barnehager