Arbeidsvarsling - spettrensk i tunneler i Dalane

 

Spettrensk i tunneler på fylkesveger i Dalane, Sokndal, Eigersund og Bjerkreim kommune, utføres i tiden 12.02.-28.02.20 mellom kl.18:00 og 06:00.

Vegen blir stengt i intervaller på 15 min. Manuell dirigering og ledebil.

Utrykningskjøretøy kan passere.

VTS (vegtrafikksentralen) varsles ved start og stopp på hver enkel tunnel.

 

Planlagt fremdrift:

17.02.2020:
FV1 Mydlandstunnelen
FV40 Rekefjordtunnelen
FV44 Jøssinghavn 1
FV44 Jøssinghavn 2

18.02.2020:
FV1 Mydlandstunnelen
FV40 Rekefjordtunnelen
FV44 Jøssinghavn 1
FV44 Jøssinghavn 2

19.02.2020:
FV44 Jøssinghavn 1
FV44 Jøssinghavn 2
FV42 Gyatunnelen

20.02.2020:
FV42 Gyatunnelen
FV117 Torgrimslitunnelen
FV117 Raudelitunnelen

21.02.2020:
FV117 Torgrimslitunnelen
FV117 Raudelitunnelen
FV117 Furelitunnel