Badeplasser i Sokndal - Resultat fra badevannsprøver 2021

Sokndal kommune har mange fine badeplasser. Vi tar prøve hvert år på de kommunale badeplassene. I år tar vi også prøver andre steder der folk bader.

Hammerhølen

Linepollen

Resultater  

     

Badevannskvalitet

Kvaliteten blir vurdert ut fra tallet på tarmbakterier, termotolerante koliforme bakterier pr 100 ml. Når tallet er over 1000, fraråder kommuneoverlegen bading på grunn av helsefare. Det blir testet flere ganger i løpet av sommeren.

Måleindikatorer - cfu/100 ml:
<100 = god kvalitet
100-1000 = akseptabel kvalitet
>1000 = dårlig kvalitet

 

Båndtvang / forbud mot bading av hunder og hester

Vi minner også om politivedtektene for Sokndal kommune der det er vedtatt at Sokndal kommune har utvidet båndtvang fra 1. april til 31. oktober.

På offentlige badeplasser er det også forbud mot bading av hunder og hester.

Vi ber alle respektere dette.

 

Bading i Sokna

Sokndal kommune har oppgradert deler av avløpsnett i Frøyland boligfelt.

Dette har redusert utslipp av kloakk til Krossbekken og videre ut i Sokna, ved Hosmosmyr.

Forurenset vann kan fortsatt komme ut i Sokna ved uheldige situasjoner som flom og ved strømbrudd. 

 

  • På grunn av fare for forurensing frarådes bading 1 døgn etter kraftig regn.

 

 

I tillegg er det mulighet for bading i sjøen langs hele kysten. 

Sokndal kommune ønsker alle en fin sommer!