Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Badeplasser i Sokndal - Resultat fra badevannsprøver 2022

Badeplasser i Sokndal - Resultat fra badevannsprøver 2022

Sokndal kommune har mange fine badeplasser. Vi tar prøver hvert år på de kommunale badeplassene. I år tar vi også prøver andre steder der folk bader.

   

Hammerhølen

Linepollen

​Badevannskvalitet

Kvaliteten blir vurdert ut fra tallet på tarmbakterier, termotolerante koliforme bakterier pr 100 ml. Når tallet er over 1000, fraråder kommuneoverlegen bading på grunn av helsefare. Det blir testet flere ganger i løpet av sommeren.

Fargekoder

 • FARGE-gronn.jpg Grønn = God badevannskvalitet (0 - 99 cfu)
 • Gul Gul = Mindre god badevannskvalitet (100 - 999 cfu)
 • Rød Rød = Ikke akseptabel badevannskvalitet (> 1000 cfu)

Resultater

Halen i Rekedal

 • FARGE-gronn.jpg 20. juni 2022 - 70 cfu/100 ml
 • 4. juli 2022
 • 18. juli 2022
 • 1. august 2022
 • 15. august 2022
 • 29. august 2022

Hølan i Rekedal

 • FARGE-gronn.jpg 20. juni 2022 - 20 cfu/100 ml
 • 4. juli 2022
 • 18. juli 2022
 • 1. august 2022
 • 15. august 2022
 • 29. august 2022

Hammarhølen i Åna-Sira

 • FARGE-gronn.jpg 20. juni 2022 - <10 cfu/100 ml
 • 18. juli 2022

Linepollen

 • FARGE-gronn.jpg 20. juni 2022 - 20 cfu/100 ml
 • 18. juli 2022

Løgevik

 • FARGE-gronn.jpg 20. juni 2022 - 10 cfu/100 ml
 • 18. juli 2022
 • 15. august 2022

Sanden

 • FARGE-gronn.jpg 20. juni 2022 - 10 cfu/100 ml
 • 18. juli 2022
 • 15. august 2022

Spinnerihølen

 • FARGE-gronn.jpg 20. juni 2022 - 70 cfu/100 ml
 • 18. juli 2022

Stemmetjørn

 • FARGE-gronn.jpg 20. juni 2022 - <10 cfu/100 ml
 • 18. juli 2022
 • 15. august 2022

Øyno

 • FARGE-gronn.jpg 20. juni 2022 - 50 cfu/100 ml
 • 18. juli 2022

Båndtvang / forbud mot bading av hunder og hester

Vi minner også om politivedtektene for Sokndal kommune der det er vedtatt at Sokndal kommune har utvidet båndtvang fra 1. april til 31. oktober.

På offentlige badeplasser er det også forbud mot bading av hunder og hester.

Vi ber alle respektere dette.

Bading i Sokna

Forurenset vann kan fortsatt komme ut i Sokna ved uheldige situasjoner som flom og ved strømbrudd. 

 • På grunn av fare for forurensing frarådes bading 1 døgn etter kraftig regn.

I tillegg er det mulighet for bading i sjøen langs hele kysten. 

Sokndal kommune ønsker alle en fin sommer!

Til toppen