Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Badeplasser i Sokndal - Resultat fra badevannsprøver 2022

Badeplasser i Sokndal - Resultat fra badevannsprøver 2022

Sokndal kommune har mange fine badeplasser. Vi tar prøver hvert år på de kommunale badeplassene. I år tar vi også prøver andre steder der folk bader.

   

Hammerhølen

Linepollen

​Badevannskvalitet

Kvaliteten blir vurdert ut fra tallet på tarmbakterier, termotolerante koliforme bakterier pr 100 ml. Når tallet er over 1000, fraråder kommuneoverlegen bading på grunn av helsefare. Det blir testet flere ganger i løpet av sommeren.

På grunn av fare for forurensing frarådes bading 1 døgn etter kraftig regn.

Fargekoder

 • FARGE-gronn.jpg Grønn = God badevannskvalitet (0 - 99 cfu)
 • Gul Gul = Mindre god badevannskvalitet (100 - 999 cfu)
 • Rød Rød = Ikke akseptabel badevannskvalitet (> 1000 cfu)

Resultater

Halen i Rekedal

 • FARGE-gronn.jpg 20. juni 2022 - 70 cfu/100 ml
 • Gul 4. juli 2022 - 130 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 18. juli 2022 - 3 cfu/100 ml
 • Gul 9. august 2022 - 190 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 15. august 2022 - 20 cfu/100 ml
 • Gul 29. august 2022 - 120 cfu/100 ml

Hølan i Rekedal

 • FARGE-gronn.jpg 20. juni 2022 - 20 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 4. juli 2022 - 90 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 18. juli 2022 - 11 cfu/100 ml
 • Gul 9. august 2022 - 140 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 15. august 2022 - 70 cfu/100 ml
 • Gul 29. august 2022 - 140 cfu/100 ml

Hammarhølen i Åna-Sira

 • FARGE-gronn.jpg 20. juni 2022 - <10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 18. juli 2022 - 1 cfu/100 ml

Linepollen

 • FARGE-gronn.jpg 20. juni 2022 - 20 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 18. juli 2022 - <10 cfu/100 ml

Løgevik

 • FARGE-gronn.jpg 20. juni 2022 - 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 18. juli 2022 - 4 cfu/100 ml
 • Rød 15. august 2022 - >1500 cfu/100ml

Sanden

 • FARGE-gronn.jpg 20. juni 2022 - 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 21. juli 2022 - <10 cfu/100ml
 • Gul 15. august 2022 - 110 cfu/100 ml

Spinnerihølen

 • FARGE-gronn.jpg 20. juni 2022 - 70 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 18. juli 2022 - 20 cfu/100 ml

Stemmetjørn

 • FARGE-gronn.jpg 20. juni 2022 - <10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 18. juli 2022 - <10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 15. august 2022 - <10 cfu/100 ml

Øyno

 • FARGE-gronn.jpg 20. juni 2022 - 50 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 18. juli 2022 - 6 cfu/100 ml

Båndtvang / forbud mot bading av hunder og hester

Vi minner også om politivedtektene for Sokndal kommune der det er vedtatt at Sokndal kommune har utvidet båndtvang fra 1. april til 31. oktober.

På offentlige badeplasser er det også forbud mot bading av hunder og hester.

Vi ber alle respektere dette.

Bading i Sokna

Forurenset vann kan fortsatt komme ut i Sokna ved uheldige situasjoner som flom og ved strømbrudd. 

I tillegg er det mulighet for bading i sjøen langs hele kysten. 

Sokndal kommune ønsker alle en fin sommer!

Til toppen