Badeplasser i Sokndal - Resultat fra badevannsprøver 2023

Sokndal kommune har mange fine badeplasser. Vi tar prøver hvert år på de kommunale badeplassene. I år tar vi også prøver andre steder der folk bader.

 

   

Badevannskvalitet

Kvaliteten blir vurdert ut fra tallet på tarmbakterier, termotolerante koliforme bakterier pr 100 ml. Når tallet er over 1000, fraråder kommuneoverlegen bading på grunn av helsefare. Det blir testet flere ganger i løpet av sommeren.

På grunn av fare for forurensing frarådes bading 1 døgn etter kraftig regn.

Fargekoder

 • Grønn  Grønn = God badevannskvalitet (0 - 99 cfu)
 • Gul​ Gul = Mindre god badevannskvalitet (100 - 999 cfu)
 • Rød​  Rød = Ikke akseptabel badevannskvalitet (> 1000 cfu)

Resultater

Halen i Rekedal

 • Gul 26. juni 2023 - 230 cfu/100 ml
 • Grønn​ 10. juli 2023 - 50 cfu/100 ml
 • Gul​ 24. juli 2023 - 120 cfu/100 ml
 • Grønn7. august 2023 - 40 cfu/100 ml

Hølan i Rekedal

 • Gul​ 26. juni 2023 - 300 cfu/100 ml
 • Gul 10. juli 2023 - 140 cfu/100 ml
 • Grønn 24. juli 2023 - 60 cfu/100 ml
 • Grønn7. august 2023 - 60 cfu/100 ml

Hammarhølen i Åna-Sira

 • Gul​ 26. juni 2023 - 130 cfu/100 ml
 • Grønn 24. juli 2023 - 10 cfu/100 ml

Linepollen

 • FARGE-gronn.jpg​ 26. juni 2023 - <10 cfu/100 ml
 • Grønn 24. juli 2023 - 10 cfu/100 ml

Løgevik

 • Gul​ 26. juni 2023 - 740 cfu/100 ml
 • Gul 10. juli 2023  - 490 cfu/100 ml
 • Grønn 24. juli 2023 - 30 cfu/100 ml
 • Grønn7. august 2023 - <10 cfu/100 ml

Sanden

 • FARGE-gronn.jpg​ 26. juni 2023 - 40 cfu/100 ml
 • Grønn 24. juli 2023 - 10 cfu/100 ml

Spinnerihølen

 • FARGE-gronn.jpg​ 26. juni 2023 - 80 cfu/100 ml
 • Grønn 24. juli 2023 - 90 cfu/100 ml

Stemmetjørn

 • FARGE-gronn.jpg​ 26. juni 2023 - <10 cfu/100 ml
 • Grønn 24. juli 2023 - 20 cfu/100 ml

Øyno

 • Gul​ 26. juni 2023 - 110 cfu/100 ml
 • Grønn​ 24. juli 2023 - 10 cfu/100 ml

Båndtvang / forbud mot bading av hunder og hester

Vi minner også om politivedtektene for Sokndal kommune der det er vedtatt at Sokndal kommune har utvidet båndtvang fra 1. april til 31. oktober. På offentlige badeplasser er det også forbud mot bading av hunder og hester. Vi ber alle respektere dette.

Bading i Sokna

Forurenset vann kan fortsatt komme ut i Sokna ved uheldige situasjoner som flom og ved strømbrudd.  I tillegg er det mulighet for bading i sjøen langs hele kysten. 

Sokndal kommune ønsker alle en fin sommer!