Badeplasser i Sokndal - Resultat fra badevannsprøver 2024

Sokndal kommune har mange fine badeplasser. Vi tar prøver hvert år på de kommunale badeplassene, prøvetaking starter i uke 26. Vi tar også prøver andre steder der folk bader.

Badevannskvalitet

Kvaliteten blir vurdert ut fra tallet på tarmbakterier, termotolerante koliforme bakterier pr 100 ml. Når tallet er over 1000, fraråder kommuneoverlegen bading på grunn av helsefare. Det blir testet flere ganger i løpet av sommeren.

På grunn av fare for forurensing frarådes bading 1 døgn etter kraftig regn.

Fargekoder

 • Grønn  Grønn = God badevannskvalitet (0 - 99 cfu/100 ml)
 • Gul​ Gul = Mindre god badevannskvalitet (100 - 999 cfu/100 ml)
 • Rød​  Rød = Ikke akseptabel badevannskvalitet (> 1000 cfu/100 ml)

Resultater

Hølan i Rekedal

 • 24. juni 2024
 • 8. juli 2024
 • 22. juli 2024
 • 5. august 2024

Hammarhølen i Åna-Sira

 • ​24.  juni 2024
 • 8. juli 2024
 • 5. august 2024

Linepollen

 • 24. juni 2024
 • 22. juli 2024

Løgevik

 • ​24. juni 2024
 • 8. juli 2024
 • 22. juli 2024
 • 5. august 2024

Sanden

 • 24. juni 2024
 • 22. juli 2024

Spinnerihølen

 • ​24. juni 2024
 • 8. juli 2024
 • 22. juli 2024

Øyno

 • ​​24. juni 2024
 • 8. juli 2024
 • 22. juli 2024

Båndtvang / forbud mot bading av hunder og hester

Vi minner også om politivedtektene for Sokndal kommune der det er vedtatt at Sokndal kommune har utvidet båndtvang fra 1. april til 31. oktober. På offentlige badeplasser er det også forbud mot bading av hunder og hester. Vi ber alle respektere dette.

Bading i Sokna

Forurenset vann kan fortsatt komme ut i Sokna ved uheldige situasjoner som flom og ved strømbrudd.  I tillegg er det mulighet for bading i sjøen langs hele kysten. 

Sokndal kommune ønsker alle en fin sommer!