Barselgruppe på Teams

I går ble første barselgruppe gjennomført på videochat-løsningen Teams med helsesykepleier. Tannpleier fra tannklinikken deltok også med informasjon om tannhelse.  

Siden helsestasjonen fysisk ikke kan arrangere barselgrupper denne tiden må vi tenke alternativt, sier Helsesykepleier Hege Merete Andersen. Tilbakemeldingene fra deltakerne var at det fungerte bra, og at det også gikk bedre enn forventet. Å delta i barselgruppe på Teams er helt frivillig, og kun et tilbud fra helsestasjonen. Barselgruppene gjennomføres når barna er ca 4 uker, 4 måneder og 8 måneder, og de det er aktuelt for vil bli kontaktet med forespørsel på telefon.