Betaling kommunale tjenester

 Informasjon om betaling av SFO, kulturskolen, barnehage og kommunale avgifter

SFO 

SFO stopper betaling fra 13.mars. Betaling starter igjen den dagen skolen åpner igjen. De som har behov for SFO når skolen er stengt skal ikke betale for dette.

 

Barnehager

For alle barnehager i Sokndal gjelder:

Foreldrebetalingen for mars går som normalt. Kommunen og barnehagene forholder seg til sentrale føringer som sier at foreldre skal slippe å betale for plass i denne perioden. Se mer informasjon her.

Det blir  ikke sendt ut faktura for april måned. Kompensasjon for tiden barnehagene har vært stengt, vi bli trukket fra på senere faktura. Har du spørsmål ta kontakt med styrer i den enkelte barnehage.

 

Kulturskolen

Fakturering utsettes inntil videre. 

 

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter 1. halvår med forfall 30.03.20 skal innbetales, men det vil i lys av denne spesielle situasjonen være mulighet for å be om utsatt forfallsdato. Ta kontakt med økonomikontoret okonomi@sokndal.kommune.no evt. tlf. 51 47 06 00 dersom dette er noe du har behov for.