Bøbakkan stenges for gjennomkjøring i morgen

Bøbakkan stenges for gjennomkjøring i morgen - lørdag den 16. mars mellom kl. 09.00 og kl. 18.00. Se kartutsnitt under. 

Veien stenges grunnet trefellinger langs veibanen. Ved spørsmål kontakt stedsansvarlig på mobil 941 96 484.