Bøbakkane stenges for gjennomkjøring i morgen

Bøbakkane stenges for gjennomkjøring i morgen – fredag den 22. mars mellom kl. 09.00 og kl. 14.00. Se kartutsnitt under. 

Veien stenges grunnet trefellinger langs veibanen. Ved spørsmål kontakt stedsansvarlig på mobil 941 96 484.